Hybrid Ledelse

Vi har alle navigeret i det virtuelle under Corona krisen. Det har haft sine fordele og ulemper.
Nu går vi en ny tid i møde hvor mange medarbejdere flokkes tilbage på kontorene, mens andre måske vælger at gøre brug af nye fleksible muligheder for at tilrette en del af arbejdsugen hjemmefra. 
Men en effektiv Hybrid Workplace strategi kræver effektiv Hybrid Ledelse

Kig over på hybridledelse.dk, vores temasite om den de hybride kompetencer vi skal opbygge på arbejdspladsen

Vi skal ikke bare tilbage, vi skal frem mod en ny forbedret arbejdsplads

Hybrid Ledelse og virtuelle kompetencer​

Danske virksomheder går en ny spændende tid i møde. Det virtuelle har bragt os en læringer om forøget fleksibilitet, og styrken ved dedikeret fokus tid uden forstyrrelser. Samtidig har vi fået en kærkommen reminder om styrken ved fysiske møder. Fremtiden er hybrid, men kræver dedikeret fokus fra ledelse og medarbejdere. 

Vores ydelser

Vi har samlet best practices fra førende virksomheder og kan hjælpe jer med at opbygge de nye hybride kompetencer

Foredrag: Hybrid Ledelse i praksis

Jesper Riedel har 7 års praktisk erfaring med at bygge og lede hybride og virtuelle teams på tværs af 8 europæiske lokationer i Microsoft. I dette inspirerende foredrag gennemgår Jesper praktiske erfaringer og nødvendige ledelsesprincipper for at fremme ægte samarbejde, høj performance, stærk team følelse og tilknytning til arbejdspladsen. På tværs af geografiske skel, med fokus på inklusion af medarbejdere på distancen.

Opbygning af hybride ledelseskompetencer

Vi tilbyder skræddersyede løsninger til dine organisatoriske behov. Vi samarbejde med ledere og teams for at styrke kompetencer og samarbejde

Effektive Remote Workshops

I dag er mange medarbejdere trygge ved at deltage i individuelle møder eller teammøder understøttet af teknologier som Microsoft Teams, Zoom eller Google Meet. Men for at køre effektive virtuelle workshops har du brug for en kombination af kompetencer, teknologi og processer der maksimerer udbyttet af ditn online workshop

Hybrid Ledelse i praksis

Interesseret i kompetenceudvikling og netværksaktiviteter med fremsynede danske virksomheder indenfor Hybrid Workplace og Hybrid Ledelse? Vi er en del af HybridLedelse.dk

Lad os tage en uformel snak om hvordan i kan højne jeres hybride og virtuelle ledelses kompetencer

Book et møde direkte, eller send os dine kontaktinformationer så tager vi fat i dig