CRM healthcheck

Er jeres CRM system en accelerator for salgsproduktivitet, og deling af kundeviden på tværs af organisationen? Får i det fulde udbud af leads til salg? Vi tilbyder et effektivt 360º serviceeftersyn af jeres CRM så i kan sikre at salg og marketing har de bedste betingelser for vækst.

Et 360º Serviceeftersyn

Ofte ender CRM implementeringer med at være en begrænset succes. Salgsfunktioner der ikke er ordentligt tilrettet sælgernes behov, ineffektive lead processer, manglende integration mellem kernesystemer, mangelfuld rapportering og manglende indsigt i ROI på marketingaktiviteter er kun nogle af de problemer vi hører fra vores kunder. Til tider får systemerne lov at køre videre som de er. Andre gange vælger organisationen at investere i et helt andet værktøj med ny systemimplementering til følge. Det giver imidlertid god mening først at analysere hvor udfordringerne opstår, og hvor der eventuelt kan laves tilretninger. Vores CRM Health Check giver basis for at forstå hvor udfordringerne ligger og danner et overblik over hvilke quick wins der kan hentes, før man eventuelt vælger at sætte et helt nyt CRM projekt i gang.

Vi kigger blandt andet på:

stethoscope, doctor, health

Process

1. DATAINDSAMLING

Interne interviews med bl.a. Salgsdirektør, udvalgte sælgere, Marketing/Online og relevante IT medarbejdere

2. CHECKLISTE OG EVALUERING

Vi evaluerer feedback og rater jeres implementering baseret på vores checkliste og analyseværktøj

3. DEEP DIVE MED STYREGRUPPE

Vi mødes og diskuterer de indsamlede resultater, afklaret eventuelle uklarheder og koordinerer i forhold til fokusområder

4. RAPPORT OG GENNEMGANG

Analyse og handlingsplan gennemgås med relevante interessenter på et møde hos jer. Her diskuterer vi også mulige next steps hvis i har brug for vores støtte i processen fremefter

Er det tid til at sikre maksimal værdiskabelse fra jeres CRM?

Velprøvet model

Vi har designet et CRM Health Check der giver jer overblik og konkrete råd til forbedringer. Vi giver også gerne efterfølgende bud på at drive processen omkring projektledelse og kordination med leverandører.

Det kan du opnå med et strømlinet CRM:

Undersøgelse om CRM effektivitet

Vi har taget temperaturen på CRM i Danmark Klik nedenfor hvis du vil have tilsendt rapporten i PDF format.

Mød CRM teamet